barmin
09 مرداد 1401 - 10:45

صف خرید و فروش سهام در نهم مرداد

در ساعت ۱۰:۳۰ شاخص کل بورس با اُفت ۱۴ هزار و ۸۵۵ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۴۲۵ هزار و ۹۹۹ واحدی قرار گرفت. امروز یکشنبه (نهم مرداد) شاخص کل بورس با اُفت ۳۳۸ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۴۴۰ هزار و ۵۱۷ واحد قرار گرفت. در ساعت ۱۰:۳۰ شاخص کل بورس با اُفت ۱۴ هزار و ۸۵۵ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۴۲۵ هزار و ۹۹۹ واحدی قرار گرفت. شاخص کل هم وزن نیز با اُفت ۴ هزار و ۸۳۳ واحدی در ارتفاع ۳۸۲ هزار و ۳۸۳ واحدی قرار گرفت. فولاد، شپنا و شبندر بیشترین تاثیر را بر شاخص بورس در این دقایق داشته اند. خگستر، خساپا. شستا سه نماد پرتراکنش این دقایق بورس هستند. شاخص کل فرابورس نیز با اُفت ۱۷۸ واحد در ارتفاع ۱۸ هزار و ۷۰۲ واحدی  قرار گرفت. سه نماد زاگرس، آریا و شراز بیشترین تاثیر را بر شاخص فرابورس داشته اند. باشگاه خبرنگاران جواناقتصادیبورس
شناسه خبر: 504132